Hồ Sơ Giải Thể Công Ty Cổ Phần Bao Gồm Những Giấy Tờ Gì?

Giải thể doanh nghiệp luôn là những vấn đề phức tạp vì doanh nghiệp đã trải qua một quá trình hoạt động, đã phát sinh những giao dịch, hóa đơn, hợp đồng, nghĩa vụ tài chính,…Ngày hôm nay, Luật Nguyễn xin đề cập tới một khía cạnh nhỏ mà nhiều người quan tâm: Hồ sơ giải thể Công ty cổ phần.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần sẽ cần các văn bản, tài liệu sau:

 • Văn bản thông báo về việc giải thể công ty cổ phần theo biểu mẫu quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký Doanh nghiệp.
 • Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Đại cổ đông công ty cổ phần với vai trò là cơ quan quyết định cao nhất. Quyền giải thể công ty cổ phần là một trong những quyền hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết là hình thức thể hiện ý chí của các cổ đông công ty cổ phần.
 • Phương án giải quyết nợ – một trong những điều kiện tiên quyết để được xem xét giải thể của cơ quan có thẩm quyền. Phương án giải quyết nợ là việc công ty đó tiếp nhận, tổng hợp thông tin về các khoản nợ và quyết định đưa ra phương án trả nợ cho các bên chủ nợ theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với quy định pháp luật.
 • Báo cáo thanh lý tài sản Công ty cổ phần; danh sách các chủ nợ và số nợ đã được thanh toán:  khoản nợ về thuế, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đó đặt trụ sở chính, ngoài ra, cơ quan này còn phối hợp với các cơ quan khác như Chi cục Thuế, hải quan,…để xử lý hồ sơ giải thể cho công ty cổ phần.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thể công ty Cổ phần
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thể công ty Cổ phần

KHI NÀO CẦN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN?

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty cổ phần mà không có quyết định gia hạn thêm thời gian hoạt động.
 • Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần ra quyết định, nghị quyết giải thể công ty. Tức là các cổ động công ty cổ phần sẽ họp và đưa đến quyết định giải thể. Quyết định này được lập bằng văn bản.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 06 tháng liên tục nhưng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty cổ phần yêu cầu tối thiểu phải có 3 cổ đông, nếu không đủ thì phải chuyển sang loại hình công ty khác để đảm bảo hoạt động.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo/doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo,…
Hồ sơ giải thể công ty Cổ phần
Hồ sơ giải thể công ty Cổ phần

TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nếu công ty cổ phần bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bởi một trong các lý do quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải tiến hành giải thể công ty.

Công ty cổ phần cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc giải thể
 • Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

CÁC BƯỚC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Khi đã chuẩn bị xong hồ sơ giải thể công ty cổ phần, cần tiến hành các bước sau:

Xem thêm: Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể công ty cổ phần

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty đó.

Bước 2: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế nơi đặt trụ sở kinh doanh
 • Gửi công văn xin chốt thuế
 • Đóng các khoản thuế còn nợ

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng mã số thuế của công ty cổ phần

Bước 4: Thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở kinh doanh

NHỮNG LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Người đề nghị giải thể doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • Các văn bản trong hồ sơ phải được soạn theo biểu mẫu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT NGUYỄN ACE

 • Nhanh chóng
 • Chi phí trọn gói với mức giá rẻ toàn quốc
 • Được hưởng các ưu đãi khách hàng
 • Được hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần không có quá nhiều tài liệu nhưng cũng đòi hỏi người soạn hồ sơ có trình độ chuyên môn để nắm được bản chất các tài liệu đó, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *