Dịch vụ giải thể

Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra thuế không?

Tạm ngừng kinh doanh là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp, làm chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Vậy khi doanh nghiệp thực hiện...

Xem thêm
Thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc chi tiết 2023

Chấm dứt hoạt động kinh doanh hay còn gọi là ngừng kinh doanh là giải pháp được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn khi mục đích kinh doanh không đạt được kết quả mong muốn....

Xem thêm
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất 2023

Tạm ngừng kinh doanh là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Vậy tạm ngừng kinh doanh được quy định như thế nào? Thủ tục tạm ngừng kinh doanh...

Xem thêm
Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Tạm ngừng kinh doanh là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp. Pháp luật hiện hành không hạn chế quyền được tạm ngừng kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp. Do đó Công...

Xem thêm
Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Với Cơ Quan Thuế

Tạm ngừng kinh doanh là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Vậy khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp có phải thông báo với...

Xem thêm
Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan nào? Thủ tục ra sao?

Giải thể doanh nghiệp (hay giải thể công ty) là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền với điều kiện...

Xem thêm
Quy trình nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng chi tiết nhất

Giải thể là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp được pháp luật ghi nhận. Doanh nghiệp muốn giải thể phải thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện mà pháp luật doanh nghiệp...

Xem thêm
Điều kiện, Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể doanh nghiệp là một hoạt động nhằm làm chấm dứt sự tồn tại với tư cách pháp nhân của doanh nghiệp cũng như chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo nhu cầu...

Xem thêm
Tạm ngừng kinh doanh là gì? Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là một tình trạng pháp lý của doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam ghi nhận. Vậy tạm ngừng kinh doanh là gì? Khi nào phải tạm ngừng kinh doanh?…. Cùng...

Xem thêm
Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc chi tiết nhất

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng phạm vi kinh doanh thì nhiều công ty đã mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương khác. Doanh...

Xem thêm