Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Bán buôn rượu là một loại hình kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, người kinh doanh bán buôn rượu phải thực hiện việc kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Vậy khi thực hiện hoạt động kinh doanh này thì có phải xin giấy phép bán buôn rượu hay không? Cùng Luật Nguyễn tìm hiểu về quy định này thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện được phép bán buôn rượu

Bán buôn rượu là một hoạt động kinh doanh thuộc nhóm kinh doanh rượu. Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP thì kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định của Nghị định này.

Do đó, đối với thương nhân bán buôn rượu khi tổ chức hoạt động kinh doanh phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn rượu theo quy định.

Điều kiện được phép bán buôn rượu

Điều kiện được phép bán buôn rượu

Cũng theo quy định này thì thương nhân có hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục định bán buôn rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép. Còn đối với trường hợp bán buôn rượu dưới 5,5 độ thì không bắt buộc phải có giấy phép, thương nhân vẫn có quyền xin cấp khi có nhu cầu.

Theo đó, để được cấp giấy phép trong trường hợp này thì thương nhân có hoạt động bán buôn rượu phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 12 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bản tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trong trường hợp doanh nghiệp bán buôn rượu có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính có đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Xem thêm: Những Lỗi Thường Gặp Khi Xin Giấy Phép Kinh Doanh

Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu

Như đã phân tích trên thì thương nhân bán buôn rượu trên 5,5 độ bắt buộc phải có giấy phép thì mới có thể hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định pháp luật. Theo đó, đối với thương nhân bán buôn rượu trong trường hợp trên phải chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 17 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. 

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (được thực hiện theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, nay đã được sửa đổi thành Mẫu số 01 thuộc Mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu
 4. Bản sao Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm theo bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
 5. Các tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu như:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc Hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác. Lưu ý trong các giấy tờ này phải ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu

Trên đây là những tài liệu cần có trong hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép bán buôn rượu mà thương nhân bán buôn rượu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục xin cấp phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Liên hệ với Luật Nguyễn để được hỗ trợ tư vấn và soạn thảo các tài liệu cần có khi thương nhân có nhu cầu xin cấp phép bán buôn rượu tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu như đã trình bày ở trên, thương nhân sẽ nộp hồ sơ và chờ kết quả giải quyết hồ sơ theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu được nộp tại Sở Công thương nơi doanh nghiệp bán buôn rượu có hoạt động và đăng ký doanh nghiệp.

Việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép bán buôn rượu có thể được thực hiện linh động thông qua một trong 03 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công thương;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của Sở Công thương;
 • Nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi thương nhân bán buôn rượu.

Lưu ý: Hiện nay, Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công để bảo đảm tính tiện lợi, nhanh chóng và giảm thiểu tình trạng thất lạc hồ sơ của người yêu cầu.

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Bước 2: Sở Công thương tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu:

Dù cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu cấp Giấy phép bán buôn rượu theo hình thức nào thì hồ sơ cũng được gửi về Sở Công thương nơi thương nhân có hoạt động bán buôn rượu theo đăng ký kinh doanh để giải quyết.

Theo đó, Sở Công thương sẽ tiếp nhận và xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì Sở Công thương phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ gửi đến cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ và đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ có thể dẫn đến 02 kết quả như sau:

 • Thứ nhất, không bảo đảm điều kiện để được cấp Giấy phép bán buôn rượu: Sở Công thương có quyền từ chối cấp phép và phải có câu trả lời bằng văn bản gửi về cho người yêu cầu. Lưu ý, trong văn bản trả lời về việc từ chối cấp Giấy phép bán buôn rượu phải nêu rõ lý do vì sao Sở Công thương lại từ chối cấp phép.
 • Thứ hai, đủ điều kiện để được cấp giấy phép: Sở Công thương sẽ thẩm định lại hoạt động của thương nhân bán buôn rượu và cấp Giấy phép bán buôn rượu cho thương nhân.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

Dịch vụ xin cấp phép bán buôn rượu tại Luật Nguyễn ACE

Nếu quý doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh rượu thì đều biết kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Do đó, khi hoạt động bán buôn rượu thì doanh nghiệp cần lưu ý về việc phải có giấy phép kinh doanh theo quy định. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP thì Giấy phép bán buôn rượu có hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp phép.

Trong trường hợp giấy phép sắp hết hạn thì doanh nghiệp cần phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước ngày hết hiệu lực của giấy phép cũ là 30 ngày để tránh vi phạm quy định pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vì những yêu cầu nghiêm ngặt trên đối với hoạt động kinh doanh rượu nói chung, bán buôn rượu nói riêng thì việc sử dụng dịch vụ xin cấp phép tại một đơn vị chuyên cung ứng dịch vụ là một lựa chọn sáng suốt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh rượu. Đến với Luật Nguyễn ACE, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bán buôn rượu các công việc như:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu;
 • Đại diện theo uỷ quyền của quý doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Sở Công thương.

Với việc hỗ trợ dịch vụ trọn gói, chuyên nghiệp và uy tín chúng tôi tin rằng sẽ mang đến trải nghiệm tốt cho quý doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *