Giải Đáp: Công Ty Hợp Danh Có Được Thuê Giám Đốc Không?

Gần đây, Luật Nguyễn ACE nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến “Công ty tôi là công ty hợp danh, hiện tại chưa bầu được ai làm giám đốc, tôi muốn thuê ngoài thì có được không?”. Vậy hãy cùng Luật Nguyễn ACE sẽ đưa ra bài tư vấn nhằm tháo gỡ thắc mắc: công ty hợp danh có được thuê giám đốc không?

CÔNG TY HỢP DANH CÓ ĐƯỢC THUÊ GIÁM ĐỐC KHÔNG?

Với câu hỏi Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không, Luật Nguyễn đưa ra câu trả lời là như sau: Công ty hợp danh không được thuê giám đốc, bởi các lý do sau đây.

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 182 Luật doanh nghiệp năm 2020, giám đốc trong công ty hợp danh là chức danh do hội đồng thành viên công ty hợp danh bầu một thành viên hợp danh lên làm.
 • Như vậy, giám đốc phải là một thành viên hợp danh, nên việc thuê ở ngoài là không phù hợp với quy định pháp luật.
 • Mặc dù, cũng trong khoản 1 Điều 182 quy định rằng công ty có thể có lựa chọn khác nếu như trong điều lệ quy định khác nhưng việc thuê giám đốc vẫn không phù hợp quy định pháp luật. Bởi lẽ, thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn với toàn bộ tài sản của mình đối với nghĩa vụ nợ của công ty.
Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không
Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Để đi sâu hơn về những vấn đề liên quan đến công ty hợp danh và cũng lý giải rõ hơn cho câu hỏi công ty hợp danh có được thuê giám đốc ngoài không. Hãy cùng khám phá tiếp những nội dung ngay sau đây.

Thứ nhất, công ty hợp danh có hai loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

 • Thành viên hợp danh được coi là nhân tố cốt yếu của một công ty hợp danh bởi vì không có thành viên này, công ty hợp danh không thể thành lập và hoạt động được.
 • Sự liên kết dựa vào nhân thân các thành viên hợp danh là điểm nổi bật của công ty hợp danh so với các loại hình công ty khác như công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Sự liên kết về nhân thân các thành viên hợp danh không phù hợp với hầu hết các ngành nghề kinh doanh mà chỉ phù hợp với những ngành đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm, danh tiếng của các thành viên như khám chữa bệnh, tư vấn luật, kế toán, kiểm toán.
 • Thành viên góp vốn là yếu tố thứ yếu, không có vai trò quan trọng cốt yếu như thành viên hợp danh.
 • Đây là nhóm thành viên làm tăng khả năng huy động vốn của công ty hợp danh.
 • Thành viên góp vốn bị hạn chế một số quyền so với cổ đông Công ty cổ phần hay thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, do tính chất liên kết và chế độ chịu trách nhiệm của thành viên công ty hợp danh.

Thứ hai, chế độ chịu trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh

Đối với thành viên hợp danh

 • Nhóm thành viên này phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh
 • Nhóm thành viên này không chỉ phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà mình đã góp vào công ty mà còn chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc sở hữu của mình đối với khoản nợ của công ty

Đối với thành viên góp vốn

 • Nhóm thành viên này chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào công ty hợp danh kể cả trong trường hợp công ty gặp khó khăn, thua lỗ
 • Nhóm thành viên này hạn chế được những rủi ro pháp lý khi đầu tư vào công ty hợp danh, đây cũng là một ưu thế đối với các thành viên góp vốn

Với những đặc điểm riêng biệt của công ty hợp danh thì chắc hẳn cũng phần nào củng cố thêm câu trả lời cho câu hỏi công ty hợp danh có được thuê giám đốc không.

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh có giám đốc hoặc tổng giám đốc, có thể do chủ tịch hội đồng thành viên kiêm nhiệm với vai trò như sau trong công ty hợp danh.

 • Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh công ty hợp danh
 • Triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên, ký các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Đại diện công ty khi làm việc với cơ quan Nhà nước trong trường hợp cần thiết
 • Khi có tranh chấp pháp lý, đứng ra đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn/nguyên đơn
 • Đảm bảo sự phát triển bình thường của công ty hợp danh
 • Xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển của công ty hợp danh trong cùng giai đoạn
 • Cùng các thành viên khác trong công ty chung tay phát triển, đưa công ty ngày càng phồn thịnh hơn

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh bao gồm Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong ty hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty hợp danh
Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty hợp danh
 • Hội đồng thành viên, giám đốc/Tổng giám đốc – Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty hợp danh
 • Cơ quan này có thẩm quyền quyết định về các hoạt động của công ty bằng việc biểu quyết, mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết với giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào mức vốn góp
 • Các thành viên góp vốn có quyền tham gia biểu quyết về các vấn đề quan trọng của công ty như đổi, bổ sung điều lệ của công ty, tổ chức lại và các vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ họ
 • Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/Tổng giám đốc – do Hội đồng thành viên bầu
 • Quyền và nghĩa vụ đối với hoạt động quản lý công ty được quy định rất chi tiết tại Luật doanh nghiệp 2020

Xem thêm: Đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Cùng với chuyên môn của Luật Nguyễn ACE và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi đã đưa ra bài tư vấn trả lời cho câu hỏi “Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không”. Nếu bạn còn vướng mắc, vui lòng liên hệ Luật Nguyễn ACE để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *