Đăng Ký Kinh Doanh Cần Giấy Tờ Gì?

Đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì có lẽ là câu hỏi được rất nhiều đơn vị quan tâm. Hồ sơ là điều kiện mang tính bắt buộc và có tầm quan trọng nhất định, phải có để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký có sự khác nhau về thành phần. Để trả lời cho câu hỏi đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì hãy cùng Luật Nguyễn ACE khám phá nhé!

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN GIẤY TỜ GÌ?

ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tư nhân ký bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin cá nhân của người đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tin doanh nghiệp: Địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp,…
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân: CCCD/HỘ CHIẾU/CMND
 • Các giấy tờ cần thiết khác trong trường hợp đăng ký ngành nghề có điều kiện như: Văn bản xác nhận vốn điều lệ, chứng chỉ hành nghề,…
Đăng ký doanh nghiệp cần giấy tờ gì
Đăng ký doanh nghiệp cần giấy tờ gì

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật kê khai và ký. Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin và ký vào biểu mẫu này;
 • Điều lệ công ty bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty; Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; Cơ cấu tổ chức quản lý; Người đại diện theo pháp luật của công ty; Thể thức thông qua quyết định của công ty;…
 • Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/HỘ CHIẾU) của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 01 thành viên;
 • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty (cá nhân/tổ chức);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Ngoài ra cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vậy đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì? Đến đây bạn đã trả lời được một nửa rồi, còn một vài loại hình doanh nghiệp nữa, tiếp tục khám phá thôi.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do đại diện pháp luật của công ty kê khai và ký;
 • Điều lệ công ty TNHH 02 thành viên trở lên, về cơ bản nội dung giống Công ty TNHH 01 thành viên;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Trường hợp thành viên công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Ngoài ra cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do đại diện pháp luật của Công ty cổ phần kê khai và ký. Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai và ký;
 • Điều lệ Công ty cổ phần;
 • Danh sách các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần;
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần;
 • Giấy tờ pháp lý người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Hợp pháp hóa lãnh sự bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức là cổ đông;
 • Ngoài ra cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN GIẤY TỜ GÌ – CÔNG TY HỢP DANH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do các thành viên hợp danh kê khai thông tin và cùng ký;
 • Điều lệ công ty (có thông tin và chữ ký của các thành viên hợp danh);
 • Danh sách các thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên hợp danh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với mỗi loại hình doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì lại đi kèm với một số câu trả lời khác nhau. Chính vì thế, mỗi đơn vị cũng cần phải xác định loại hình doanh nghiệp để từ đó chuyển bị hồ sơ chính xác.

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, cần có những giấy tờ khác nhau nên đòi hỏi người soạn hồ sơ phải có trình độ chuyên môn để nắm bắt được hồ sơ của từng loại. Nếu bạn còn băn khoăn về đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì, hãy liên hệ Luật Nguyễn ACE để được giải đáp.

Đến với những dịch vụ của Luật Nguyễn ACE bạn có thể được chăm sóc bởi những dịch vụ chuyên nghiệp nhất như: thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh hay thay đổi giấy phép kinh doanh

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *