Loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu

Để huy động vốn cho công ty thì các loại hình doanh nghiệp thường có nhiều cách thức như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tăng vốn góp của các thành viên công ty,… Vậy loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu bao gồm những loại doanh nghiệp nào? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Dựa vào khái niệm cổ phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp thấy rằng, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quyền phát hành cổ phiếu. Vậy câu hỏi đặt ra là chỉ có công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu? Thực tế, có một số trường hợp đặc biệt thì công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Tóm lại, loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu bao gồm:

Loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu
Loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Về điều kiện để công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng pháp luật quy định:

 • Mức vốn điều lệ đã góp của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của công ty 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu phải có lãi, không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Tổ chức phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (chưa được xoá án tích);
 • Tổ chức phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần phải mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của cổ phiếu;….

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH

Về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, pháp luật quy định:

 • Công ty cổ phần phải có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 • Đối tượng tham gia đợt chào bán riêng lẻ chỉ bao gồm: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Các đợt chào bán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng (từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất);…
Điều kiện phát hành cổ phiếu
Điều kiện phát hành cổ phiếu

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU

KHÁI NIỆM CỔ PHIẾU

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty được gọi là cổ phiếu.

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu như:

 • Thứ nhất đó là tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Thứ hai đó là loại cổ phần và số lượng cổ phần;
 • Thứ ba, tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
 • Thứ tư, số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông và ngày phát hành cổ phiếu;…

ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU

Cổ phiếu có một số đặc điểm như:

 • Thứ nhất, cổ phiếu không có kỳ hạn và không hoàn vốn;
 • Thứ hai, cố tức không ổn định và phụ thuộc và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, của doanh nghiệp;
 • Thứ ba, giá cổ phiếu biến động rất mạnh;
 • Thứ tư, cổ phiếu có tính thanh khoản cao, có tính lưu thông và có tính rủi ro cao…

CÁC DẠNG CỔ PHIẾU VÀ HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

CÁC DẠNG CỔ PHIẾU

Theo quy định của pháp luật hiện hành có các dạng cổ phiếu sau đây:

 • Thứ nhất đó là cổ phiếu được phép phát hành. Loại cổ phiếu này là để huy động vốn cho công ty khi công ty thành lập.
 • Thứ hai đó là cổ phiếu đã phát hành. Đây là loại cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trên thị trường.
 • Thứ ba đó là cổ phiếu quỹ. Loại cổ phiếu này là những cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và đực công ty mua lại bằng nguồn vốn của công ty mình.
 • Thứ tư đó là cổ phiếu đang lưu hành. Loại cổ phiếu này là những cổ phiếu đã được phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường và thuộc quyền nắm giữ của các cổ đông.

HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng là hai hình thức phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chào bán ra công chúng là việc chào bán cổ phiếu theo các phương thức:

 • Thứ nhất đó là chào bán qua phương tiện thông tin đại chúng;
 • Thứ hai đó là chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên (Không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp);
 • Thứ ba đó là chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Chào bán riêng lẻ là việc chào bán cổ phiếu không thuộc phương thức chào bán ra công chứng và theo một trong các phương thức:

 • Thứ nhất, đó là chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp);
 • Thứ hai, đó là chỉ chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trên đây là bài viết của Luật Nguyễn ACE về vấn đề “Loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu”. Nếu quý bạn đọc, quý khách hàng còn băn khoăn, thắc mắc về vấn đề pháp lý – loại hình doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *