Thành Viên Hợp Danh Của Công Ty Hợp Danh

Bạn mới thành lập công ty hợp danh? Bạn đang băn khoăn về quy chế pháp lý của loại hình này? Bạn đang băn khoăn về tư cách thành viên hợp danh của công ty hợp danh đó,… Luật Nguyễn ACE sẽ khái quát giúp quý bạn đọc các quy định pháp luật về thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Theo khoản 1 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có những quyền sau:

 • Thứ nhất, mỗi thành viên tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty với một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;
 • Thứ hai, thành viên hợp danh có quyền nhân danh công ty kinh doanh các ngành, nghề mà công ty đã đăng ký;
 • Thứ ba, đàm phán và giao kết hợp đồng, giao dịch hoặc giao ước với những điều kiện trên cơ sở lợi ích cho  công ty hợp danh;
 • Thứ tư, thành viên hợp danh sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký; trường hợp ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước trên cơ sở các giấy tờ, biên bản, hoá đơn,…làm căn cứ;
 • Thứ năm, yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh có xảy ra thiệt hại mà không phải lỗi của bản thân;
 • Thứ sáu, được quyền kiểm tra/kiểm soát sổ sách, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty
 • Thứ bảy, thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp mà thành viên đó góp vào công ty hoặc theo Điều lệ công ty;
 • Thứ tám, khi công ty bị phá sản hoặc giải thể thì thành viên hợp danh được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty (trừ trường hợp điều lệ có thoả thuận khác hoặc có quy định pháp luật khác).

Xem thêm: Đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỢP DANH  CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Theo khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020, nghĩa vụ của thành viên hợp danh được khái quát như sau:

 • Thứ nhất, tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi được phép một cách trung thực, cẩn trọng, khách quan và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
 • Thứ hai, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm trái các quy định tại nghị quyết, quyết định dẫn tới hậu quả bất lợi cho công ty;
 • Thứ ba, đảm bảo tài sản chỉ được sử dụng cho mục đích lợi ích của công ty,Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thứ tư, trả lại tiền/tài sản cho công ty nếu như đã nhân danh cá nhân hoặc người khác nhận từ hoạt động  kinh doanh;
 • Thứ năm, Liên đới chịu trách nhiệm cùng với các thành viên khác thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để thanh toán số nợ của công ty;
 • Thứ sáu, chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị thua lỗ;
 • Thứ bảy, có trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh một cách trung thực, khách quan khi có yêu cầu.

Xem thêm: Phương thức hình thành vốn của công ty hợp danh

HẠN CHẾ QUYỀN THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Theo Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác ngoại trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo đó, một thành viên hợp danh chỉ được phép tham gia thành lập một công ty hợp danh bởi lẽ thành viên hợp danh đã phải chịu trách nhiệm vô hạn trong công ty hợp danh.

 •  Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đã đăng ký  để phục vụ mục đích tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Hạn chế này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của công ty hợp danh với bên thứ ba, tránh sự nhầm lẫn về tư cách tham gia các giao dịch

 •  Thành viên hợp danh không được chuyển một phần/toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức/cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh khác trong công ty

Như vậy, thành viên hợp danh không có quyền tự do rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp đã góp vào công ty hợp danH.

CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên hợp danh sẽ chấm dứt tư cách của mình trong công ty hợp danh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Chấm dứt thành viên hợp danh
Chấm dứt thành viên hợp danh

Trường hợp 1 – Thành viên hợp danh  tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

Dù mang tính chất tự nguyện nhưng lại trong khuôn khổ tại điều 2 của luật này là được rút vốn nếu được hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường hợp 2 – Thành viên hợp danh chết/mất tích/bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự/có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

Trường hợp này thể hiện rằng thành viên hợp danh không có khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh trong công ty hợp danh nữa nên việc chấm dứt tư cách thành viên là sự cần thiết để đảm bảo lợi ích.

Trường hợp 3 – Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty hợp danh

Trường hợp này, luật doanh nghiệp quy định rất chung chung nhưng chúng ta ngầm hiểu rằng đó là khi thành viên hợp danh đó đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng những điều khoản trong điều lệ công ty khiến cho Hội đồng thành viên ra quyết định khai trừ

Trường hợp 4 – Thành viên hợp danh phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc bị sắp xếp làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT NGUYỄN ACE

 • Luật Nguyễn ACE cung cấp tất cả cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới doanh nghiệp nói chung, công ty hợp danh nói riêng như thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thể,…
 • Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho quý doanh nghiệp
 • Đến với Luật Nguyễn ACE quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ với các tiêu chí: Uy tín – Nhanh chóng – Chi phí hợp lý.

Trên đây là một số thông tin về thành viên hợp danh của công ty hợp danh mà Luật Nguyễn ACE đã cung cấp đến bạn. Nếu bạn còn đang thắc mắc điều gì về Luật, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn ngay nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *