Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Giải thể công ty TNHH 2 thành viên là một thủ tục pháp lý tương đối phức tạp và nhiều vướng mắc. Cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên này nhé!

TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Công ty TNHH 2 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Công ty TNHH 2 thành viên đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty TNHH 2 thành viên giải thể công ty theo quyết định Hội đồng thành viên.
 • Công ty TNHH 2 thành viên không còn đủ nhân sự tối thiểu theo quy định hiện hành.
 • Công ty giải thể vì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ một số trường hợp khác theo luật hiện hành)

Tuy nhiên, không phải cứ thuộc các trường hợp nêu trên sẽ được giải thể mà được giải thể khi đảm bảo các điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Công ty phải đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Điều kiện 2: Công ty muốn giải thể khi không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Đó là một số các trường hợp cần thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên, để làm rõ hơn về thử tục này. Hãy cùng Luật Nguyễn khám phá tiếp các thông tin dưới đây.

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

CHI TIẾT THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, với mỗi trường hợp, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện như sau:

Xem thêm: Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động/theo quyết định từ ý chí chủ quan của Hội đồng thành viên hoặc do không còn đủ thành viên tối thiểu

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH từ 2 thành viên tại cuộc họp Hội đồng thành viên

Quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chính sau:

 • Thông tin cơ bản của công ty như tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 thành viên.
 • Lý do công ty giải thể (1 trong các trường hợp nêu trên).
 • Xác định cụ thể thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty.
 • Kế hoạch và  phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Quyết định này do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại phòng Đăng ký kinh doanh hoặc cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

1 bộ hồ sơ thông báo giải thể bao gồm:

 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty có đầy đủ nội dung và chữ ký.
 • Văn bản thể hiện phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 3: Công ty tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán nợ 

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty TNHH 2 thành viên theo quy định chung về thanh toán nợ tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Thứ nhất là các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của công nhân/nhân việc – người lao động.
 • Thứ hai là khoản nợ thuế do chưa thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế.
 • Thứ ba là thanh toán các khoản nợ khác như nợ đối tác, nợ cá nhân/tổ chức khác,….

Bước 4: Công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty đến cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn nộp hồ sơ theo quy định: 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Nơi tiếp nhận và hồ sơ giải thể: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Chi tiết thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên
Chi tiết thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

 • Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty công ty TNHH 2 thành viên.
 • Bước 2: Công ty TNHH 2 thành viên triệu tập các thành viên để họp và đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp theo thủ tục luật định. Thời hạn tiến hành họp hội đồng thành viên: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án thì công ty phải tiến hành họp và ra quyết định giải thể.
 • Bước 3: Tiến hành công khai việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên.

Công ty TNHH 2 thành viên phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý. 

Các thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên để đảm bảo việc giải thể được thông báo tới tất cả các chủ thể liên quan. 

Trường hợp phải đăng báo thì công ty phải đăng quyết định giải thể công ty tối thiểu trên 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp.

Công ty gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan để đảm bảo được quyền lợi của các chủ thể này.

 • Bước 4: Tiến hành thanh lý tài sản công ty, thanh toán các khoản nợ theo thứ tự quy định
 • Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

Thời hạn nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên khi thực hiện hết các thủ tục tại bước 1, 2, 3, 4: 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Nếu bạn còn vướng mắc về vấn đề gì liên quan tới thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên, vui lòng liên hệ Luật Nguyễn ACE để được tư vấn rõ ràng hơn.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *