Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Một thắc mắc của tất cả các chủ doanh nghiệp sau khi thành lập công ty đó là công ty mới thành lập cần phải làm những thủ tục gì về thuế. Vậy các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập bao gồm những gì? Đây là vấn đề pháp lý tương đối phức tạp và doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Để hiểu sâu sắc hơn về các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập, bài viết dưới đây Luật Nguyễn ACE sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này.

CÁC THỦ TỤC THUẾ CHO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần quan tâm tới các thủ tục thuế sau đây: Thứ nhất, đó là lệ phí môn bài; Thứ hai, đó là thuế giá trị gia tăng. Thứ ba, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ tư, đó là thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Thủ tục thuế cho công ty mới thành lập trước tiên là khai và nộp lệ phí môn bài Tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì ngày muộn nhất mà công ty mới thành lập phải kê khai và nộp lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của tháng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế thì đối với trường hợp công ty mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày.

Và cũng theo quy định của pháp luật hiện hành: công ty thành lập trong 06 tháng đầu năm thì phải nộp thuế môn bài cả năm; công ty thành lập 06 tháng cuối năm (từ 01/07) thì chỉ phải nộp thuế 50% mức thuế của một năm.

Hồ sơ bao gồm tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Mức nộp thuế môn bài hiện nay được thực hiện theo thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. Cụ thể như sau:

 • Đối với công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài là  3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Đối với Công ty có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì lệ phí môn bài là 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì lệ phí môn bài là 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

Và nếu công ty không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập
Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thủ tục thuế cho công ty mới thành lập tiếp theo đó là đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Theo quy định của pháp luật hiện hành có hai phương pháp tính thuế GTGT đó là Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính thuế trực tiếp.

Đối với phương pháp khấu trừ thuế thì Để áp dụng phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT – BTC đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh và nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Còn Đối với trường hợp không đăng ký áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT thì sử dụng phương pháp tính trực tiếp theo công thức sau: Thuế trực tiếp GTGT = tỷ lệ % x doanh thu.

KÊ KHAI CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Ngoài thuế môn bài, các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập bao gồm: một số thủ tục kê khai các loại thuế khác như: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.

Thứ nhất, đó là thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế giá trị gia tăng là một trong các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng; là một trong những loại thuế quan trọng giúp cân bằng ngân sách nhà nước và đóng vai trò lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Công ty mới thành lập thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất, kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế. Tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 50 tỷ đồng trở xuống thì khai theo quý, trên 50 tỷ đồng thì khai theo tháng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Một trong các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập tiếp theo đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Kết thúc năm tài chính doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế TNDN

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập. Đó là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNCN, thuế TNCN có hai kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì không phải kê khai. Cụ thể như sau:

 • Đối với kê khai theo quý dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.
 • Đối với kê khai theo tháng dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤ THUẾ CHO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

Đến với Luật Nguyễn ACE doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm dịch vụ kế toán, thuế nhanh chóng, chính xác và vô cùng chuyên nghiệp. Cụ thể doanh nghiệp sẽ được  luật sư tư vấn về các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập, cụ thể: thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…

Được hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến kế toán và các loại thuế trong khi vận hành; Giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí, là giải pháp phòng kế toán thuê ngoài hiệu quả và giúp giảm thiểu rủi ro về thuế cho các doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn thuế

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÁC THỦ TỤC THUẾ CHO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

ĐVT: VNĐ

TT SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG NGÀNH DỊCH VỤ

(Mức phí/tháng)

NGÀNH THƯƠNG MẠI

(Mức phí/tháng)

NGÀNH XÂY DỰNG

(Mức phí/tháng)

NGÀNH XÂY SẢN XUẤT/GIA CÔNG

(Mức phí/tháng)

1 Không phát sinh hóa đơn 500.000 500.000 500.000 500.000
2 Từ 01 – 15 hóa đơn 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000
3 Từ 16 – 30 hóa đơn 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000
4 Từ 31 – 45 hóa đơn 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000
5 Từ 46 – 60 hóa đơn 2.300.000 2.300.000 2.800.000 2.800.000
6 Từ 61 – 80 hóa đơn 2.800.000 2.800.000 3.200.000 3.200.000
7 Từ 81 – 100 hóa đơn 3.200.000 3.200.000 3.600.000 3.600.000
8 Từ 101 – 120 hóa đơn 3.600.000 3.600.000 4.000.000 4.200.000
9 Từ 121 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH KHI LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GỒM

1.Thực hiện báo cáo thuế/tháng: Báo cáo thuế GTGT; Thuế TNCN; Tình hình sử dụng hóa đơn… 3.Thực hiện quyết toán năm: Lập tờ khai quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính…
2.Thực hiện sổ sách kế toán/tháng: Thực hiện các loại sổ kế toán, Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng…. 4.Tư vấn/giải trình về thuế: Thực hiện tư vấn các nội dung về thuế, kế toán; giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu…

MỘT SỐ CÂU HỎI KHI MỚI THÀNH LẬP CÔNG TY

Câu hỏi 01. Sau khi thành lập công ty thì doanh nghiệp cần phải kê khai và đóng các loại thuế nào (thủ tục thuế cho công ty mới thành lập là gì)?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại thuế mà doanh nghiệp cần kê khai và đóng cụ thể như sau:

 • Thứ nhất đó là thuế môn bài nộp mức cố định theo vốn điều lệ đăng ký (lưu ý rằng công ty thành lập trong năm 2021 được miễn thuế môn bài);
 • Thứ hai đó là thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp chỉ phải đóng thuế nếu phát sinh;
 •  Thứ ba đó là Thuế thu nhập doanh nghiệp thì thông thường là 20% của lợi nhuận và chỉ phải đóng khi công ty kinh doanh có lãi.

Câu hỏi 02. Doanh nghiệp khi kinh doanh chưa có doanh thu thì có phải kê khai và nộp thuế hay không?

Theo quy định pháp luật thì sau khi thành lập công ty dù không phát sinh doanh thu và chi phí thì doanh nghiệp chưa phải nộp thuế (trừ thuế môn bài các năm sau năm đầu thành lập). Tuy nhiên hàng quý doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế như sau:

 • Thứ nhất, đối với kê khai thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn kê khai và nộp thuế công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • Thứ hai, đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn cần phải kê khai dù chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng của công ty (nếu Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng).
 • Thứ ba, đối với báo cáo tài chính cuối năm thì Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm cho năm hoạt động.

Trên đây là bài viết của Luật Nguyễn ACE về vấn đề “Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập”. Nếu quý khách hàng, quý bạn đọc còn băn khoăn, thắc mắc về vấn thủ tục thuế cho công ty mới thành lập đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *