Một Số Thủ Tục Xin Giải Thể Công Ty Cổ Phần Mới Nhất

Doanh nghiệp khi được thành lập ra đều có những mục đích, kế hoạch cụ thể. Vì thế khi đã đạt được mục đích đó hoặc vì một lý do không may trong kinh doanh như thua lỗ, phá sản thì doanh nghiệp thường có nhu cầu giải thể. Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Vậy thủ tục xin giải thể công ty cổ phần phải trải qua những bước nào? Bài viết dưới đây, Luật Nguyễn ACE sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về “Thủ tục xin giải thể công ty cổ phần”.

THỦ TỤC XIN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Để tiến hành thủ tục xin giải thể công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện giải thể và trải qua một số bước theo quy định của pháp luật hiện hành:

Bước 1. Bước đầu tiên của quá trình giải thể CTCP đó là “Thông qua quyết định giải thể CTCP”

Công việc đầu tiên khi giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể công ty. Trong CTCP quyết định này thể hiện sự nhất trí của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể công ty; thời hạn giải thể; thanh toán nợ;…

Bước 2. Ngay sau bước thông qua quyết định giải thể đó là “Thông báo công khai quyết định giải thể CTCP”

Bước này có ý nghĩa thông báo cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động giải thể của CTCP biết về quyết định giải thể của công ty. Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng với quyết định giải thể.

Thủ tục xin giải thể công ty cổ phần
Thủ tục xin giải thể công ty cổ phần

Bước 3. Tiếp đó là “CTCP thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty”

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì các khoản nợ của CTCTP được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Khoản nợ đầu tiên được thanh toán đó là các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội;
 • Khoản nợ tiếp theo được thanh toán đó là nợ thuế;
 • Sau những khoản nợ nêu trên sẽ đến các khoản nợ khác.

Trừ đi tất các chi phí thanh toán nợ, chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4. Công việc cuối cùng của thủ tục xin giải thể công ty cổ phần đó là “Nộp hồ sơ giải thể CTCP”

Các bước của quá trình nộp hồ sơ giải thể CTCP cụ thể như sau:

 • Thứ nhất, CTCP nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan;
 • Thứ hai, khi cơ quan Hải quan nhận được hồ sơ giải thể của CTCP, nếu hồ sơ đó đầy đủ hợp lệ cơ quan này sẽ ra kết quả xác nhận cho CTCP. Ngay sau đó, CTCP sẽ tiến hành nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng của mã số thuế.
 • Thứ ba, bước cuối cùng của quá trình nộp hồ sơ giải thể đó là CTCP nộp hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, ngay sau khi đóng cửa mã số thuế.

Xem thêm: Thủ tục giải thể chi nhánh

CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM THỦ TỤC XIN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty cổ phần bị giải thể trong các trường hợp:

 • Thứ nhất, đã hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ của CTCP mà công ty không có quyết định gia hạn.
 • Thứ hai, CTCP bị giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Thứ ba, CTCP không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu là 03 thành viên trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Thứ tư, CTCP bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Và theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 công ty cổ phần chỉ được giải thể khi:

 • Thứ nhất, CTCP bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Thứ hai, CTCP không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.
Các trường hợp giải thể công ty cổ phần
Các trường hợp giải thể công ty cổ phần

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỦ TỤC XIN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thành phần hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm:

 • Thứ nhất, thông báo về việc giải thể công ty cổ phần
 • Thứ hai, đó là báo cáo thanh lý tài sản công ty cổ phần; báo cáo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của công ty cổ phần bao gồm cả các khoản nợ về thuế, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).

Và lưu ý ở đây đó là thành viên Hội đồng quản trị CTCP chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể CTCP.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp đặc trưng của công ty đối vốn. Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty cổ phần như sau:

 • Thứ nhất, vốn điều lệ trong CTCP được chia thành nhiều loại khác nhau được gọi là cổ phần;
 • Thứ hai, cổ đông trong CTCP có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Và số lượng tối thiểu của cổ đông trong CTCP là 03 thành viên và luật không quy định số lượng tối đa (không hạn chế).
 • Thứ ba, đối với trách nhiệm trong CTCP thì cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Thứ tư, cổ đông trong CTCP có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Nếu Quý khách hàng, quý bạn đọc còn băn khoăn, thắc mắc về “Thủ tục xin giải thể công ty cổ phần” hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Niềm vui của Luật Nguyễn ACE là sự hài lòng của các bạn!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *