Hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai

Theo đó, Chi cục Thuế các khu vực cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của hộ kê khai đúng theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Phương pháp kê khai quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2022.

Cụ thể, về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT- BTC.

Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Đối với kê khai thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai nộp thuế theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Đối với việc kiểm tra thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, Chi cục Thuế các khu vực thực hiện kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức có liên quan. Đối với những trường hợp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế, Điều 14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, đảm bảo mức thuế không thấp hơn mức thuế hộ kinh doanh nộp thuế khoán có cùng ngành nghề, quy mô kinh doanh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *