Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại doanh nghiệp

Theo đó, kế toán của doanh nghiệp cần phải nắm được những thông tin cơ bản và biết kiểm soát được các khoản nợ, các chi phí của doanh nghiệp. Vậy kế toán doanh nghiệp cần nắm được những loại nghiệp vụ kế toán bán hàng nào? Hãy cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán bán hàng và quý doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ về dịch vụ nghiệp vụ kế toán bán hàng.

Phân loại nghiệp vụ kế toán bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng được xác định là kỹ năng, chuyên môn, trình độ của kế toán doanh nghiệp làm công việc quản lý và thực hiện những công việc liên quan đến việc bán hàng của doanh nghiệp.

Theo đó, kế toán toán bán hàng phải đáp ứng được nghiệp vụ thông qua những thông tin, số liệu ghi trên hoá đơn, sổ sách doanh thu bán hàng, báo cáo tài chính… Từ đó, nghiệp vụ này giúp cho kế toán bán hàng của doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp, dòng tiền của doanh nghiệp, khoản nợ cũng như các khoản đầu tư của doanh nghiệp.

Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại doanh nghiệp
Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ thực hiện một lĩnh vực kinh doanh khác nhau, kinh doanh ở những địa điểm khác nhau. Do đó, nghiệp vụ này cũng được phân thành nhiều loại nghiệp vụ khác nhau phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động, địa điểm hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, nghiệp vụ kế toán bán hàng bao gồm các loại sau:

Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ hiện nay

Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong siêu thị

 • Kế toán bán hàng trong siêu thị đặt ra yêu cầu cho kế toán trong lĩnh vực này là phải đảm bảo thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình hình hàng hoá mua bán tại siêu thị.
 • Việc kinh doanh hàng hóa trong siêu thị phải được thể hiện thông qua hoá đơn bán hàng nên kế toán bán hàng trong siêu thị phải thực hiện công việc lưu trữ hoá đơn để đối chiếu với hàng hoá cũng như doanh thu trong hoạt động kinh doanh.
 • Từ hoạt động đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được hoạt động kinh doanh bán hàng trong siêu thị để có những chính sách hoạt động, đưa ra những chương trình ưu đãi, khuyến mãi phù hợp;

Nghiệp vụ kế toán bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

 • Nghiệp vụ kế toán tại đại lý đặt ra yêu cầu đối với kế toán bán hàng là phải lập phiếu xuất kho hàng để gửi cho đại lý kèm với hàng hoá được xuất kho theo thông tin trên phiếu.
 • Sau khi đại lý nhận hàng và đã bán số lượng hàng hoá nhập về thì sẽ lập Bảng kê khai hàng hoá được ghi nhận có doanh thu và căn cứ vào hoá đơn bán hàng để doanh nghiệp hạch toán chi phí hoa hồng cho đại lý;

Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong nhà hàng – khách sạn

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong lĩnh vực này đặt ra yêu cầu cho kế toán doanh nghiệp phải thực hiện công việc tập hợp các giá thành của từng loại dịch vụ được phục vụ trong nhà hàng- khách sạn;

Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong xuất khẩu hàng hoá

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong lĩnh vực này sẽ bao gồm xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu thông qua uỷ thác.
Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong xuất khẩu hàng hoá
Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong xuất khẩu hàng hoá

Một số loại nghiệp vụ bán hàng cụ thể

Đối với mỗi công việc, với mỗi yêu cầu đặt ra cho kế toán doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng thì kế toán bán hàng cần phải nắm xác định được việc thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng phù hợp với nghiệp vụ bán hàng nào. Tuỳ từng loại nghiệp vụ bán hàng cụ thể mà thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng tương ứng. Cụ thể, Luật Nguyễn ACE xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp một số nghiệp vụ bán hàng cụ thể sau:

Thứ nhất, bán hàng theo báo giá hợp đồng

Việc kinh doanh, sử dụng hàng hoá, dịch vụ thường được các bên lập thành hợp đồng chặt chẽ, thể hiện quyền, nghĩa vụ cũng như cam kết của các bên trong việc mua bán hàng hoá. Theo đó, kế toán bán hàng cần thực hiện bằng việc xuất hoá đơn như giao kết trong hợp đồng về hoạt động xuất kho hàng hoá và xuất hoá đơn cho khách hàng.

Theo đó, thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo báo giá hợp đồng thì cần lưu ý một số hoạt động, công việc sau:

 • Nhân viên kinh doanh của bên bán sẽ trực tiếp ký kết Hợp đồng mua bán hàng hoá với khách hàng;
 • Việc giao hàng, xuất kho hàng hoá phải được thực hiện theo quy định của Hợp đồng mua bán. Đối với hoạt động xuất kho hàng hoá để giao hàng này thì kế toán kho cần thực hiện việc lập phiếu xuất kho và sau đó phiếu phải được gửi duyệt lên Kế toán trưởng và ký duyệt bởi Giám đốc của doanh nghiệp;
 • Nhân viên bán hàng khi giao hàng cho khách hàng sẽ giao hoá đơn bán hàng cho khách hàng;
 • Kế toán bán hàng thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng thông qua doanh số bán hàng thể hiện trên hóa đơn bán hàng.

Thứ hai, nghiệp vụ kế toán bán hàng có chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là một khoản ưu đãi cho bên mua khi việc mua bán được diễn ra với số lượng hàng hoá lớn. Khi thực hiện chiết khấu thương mại thì quy trình bán hàng được thực hiện như sau:

 • Báo giá hàng hoá căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng;
 • Sau khi thống nhất và đồng ý với giá bán hàng hoá thì các bên sẽ thống nhất việc mua bán và giao hàng. Theo đó, nhân viên kinh doanh làm đề nghị xuất kho hàng hoá với số lượng hàng hoá đã bán;
 • Kế toán thực hiện lập phiếu xuất kho và chuyển cho trưởng bộ phận ký duyệt phiếu xuất kho hàng hoá;
 • Thủ kho xuất hàng và ghi sổ kho để theo dõi;
 • Nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành giao hàng cho khách và làm đề nghị hàng cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại nếu thỏa mãn điều kiện hưởng chiết khấu;
 • Kế toán bán hàng thực hiện ghi nhận doanh số, công nợ và theo dõi việc cho khách hàng hưởng chiết khấu;
 • Tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng;
 • Tiến hành giao hóa đơn và ký vào biên bản xác nhận đã nhận hóa đơn gốc.

Thứ ba, kế toán bán hàng có khuyến mãi

Thông thường, kế toán bán hàng có khuyến mãi sẽ được thực hiện trong hai trường hợp sau:

 • Kế toán bán hàng khuyến mãi không kèm điều kiện;
 • Kế toán bán hàng khuyến mãi có kèm điều kiện.

Thứ tư, kế toán bán hàng giảm giá

Nghiệp vụ kế toán bán hàng giảm giá được thực hiện theo các hoạt động sau:

 • Lập biên bản nếu người mua nhận hàng mua về không đúng quy cách của chương trình giảm giá theo hợp đồng đã ký với khách hàng;
 • Lập hóa đơn giảm giá cho khách hàng;
 • Hạch toán và ghi sổ kế toán.

Thứ năm, nghiệp vụ kế toán bán hàng hạch toán hàng bán trả lại

Trong trường hợp người mua hàng nhận hàng không đúng với loại hàng hóa đã mua và trả lại cho doanh nghiệp cung ứng sản phẩm thì kế toán doanh nghiệp phải lập phiếu kho dựa trên số lượng hàng hoá bị trả lại và ghi vào sổ kho. Theo đó, khi thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng hạch toán hàng hoá trả lại thì sẽ tiến hành một số hoạt động sau:

 • Bên mua và bên háng hàng hoá lập biên bản ghi nhận lại vấn đề và nguyên nhân trả hàng;
 • Bên trả hàng cần cung cấp đầy đủ phiếu xuất kho, biên bản ghi nhận việc giao nhận hàng;
 • Lập hóa đơn số lượng hàng trả với bên trả hàng;
 • Lập phiếu nhập kho và đưa lại cho bên nhận hàng trả lại.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại TPHCM

Tìm hiểu vị trí công việc bán hàng, vai trò trong doanh nghiệp

Bán hàng trong doanh nghiệp là một công việc quan trọng, đưa sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài thị trường tiêu dùng để quảng bá và phát triển hình ảnh của doanh nghiệp cũng như tăng doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, công việc bán hàng cũng như bộ phận bán hàng và nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp đóng góp vai trò trực tiếp đến kết quả cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vị trí công việc bán hàng, vai trò trong doanh nghiệp
Vị trí công việc bán hàng, vai trò trong doanh nghiệp

Theo Luật Nguyễn ACE, công việc bán hàng của bộ phận bán hàng đóng vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân phối sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài thị trường, tiếp cận người tiêu dùng nên có thể xem bộ phận bán hàng là cánh tay phải đắc lực của doanh nghiệp. Công việc bán hàng trong doanh nghiệp góp phần:

 • Tiếp cận thị trường và nhu cầu của khách hàng để từ đó đóng vai trò tham mưu cho doanh nghiệp trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm để tiếp cận được nhiều người tiêu dùng nhất;
 • Đây là bộ phận trực tiếp thực hiện các mục tiêu kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp;
 • Bộ phận thực hiện chức năng xây dựng và phát triển nguồn khách hàng cho doanh nghiệp…

Ngoài ra bộ phận bán hàng còn đóng góp nhiều vai trò quan trọng cho doanh nghiệp. Nếu quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu và muốn được tư vấn nhiều hơn trong lĩnh vực kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thì hãy liên hệ ngay với Luật Nguyễn ACE. Đến với Luật Nguyễn, quý doanh nghiệp có thể được hỗ trợ các dịch vụ về kế toán bán hàng nhanh nhất, uy tín nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *