Các thủ tục thành lập công ty liên doanh

Hiện nay, loại hình công ty liên doanh cũng ngày càng được thành lập nhiều bởi lẽ cuộc sống ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và hội nhập sâu rộng hơn. Vậy thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm những gì? Bài viết dưới đây, Luật Nguyễn ACE sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về “Thủ tục thành lập công ty liên doanh”.

CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Trên thực tế, các hình thức thức hợp tác đầu tư liên doanh với nước ngoài bao gồm:

 • Thứ nhất đó là thành lập mới tổ chức kinh tế mới có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam dưới hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
 • Thứ hai đó là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam đã tồn tại.

Đối với các hình thức hợp tác đầu tư liên doanh khác nhau thì thủ tục thành lập công ty liên doanh cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

Đối với trường hợp thành lập thành lập mới tổ chức kinh tế mới có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm các bước:

 • Bước 1: Doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
 • Bước 2: Doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
 • Bước 3: Doanh nghiệp xin giấy phép con, cụ thể đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để nhận các loại giấy phép con để được kinh doanh. Đây là bước cuối cùng của thủ tục thành lập công ty liên doanh trong trường hợp này.
Thủ tục thành lập công ty liên doanh
Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam đã tồn tại thì thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm các bước:

 • Bước 1: Nhà đầu tư phải đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
 • Bước 2: Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
 • Bước 3: Doanh nghiệp xin giấy phép con, cụ thể đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để nhận các loại giấy phép con để được kinh doanh. Đây là bước cuối cùng của thủ tục thành lập công ty liên doanh trong trường hợp này.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Để tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty liên doanh, trước tiên chúng ta phải nắm được điều kiện để thành lập công ty liên doanh. Việc thành lập công ty liên doanh phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

 • Thứ nhất là điều kiện về chủ thể. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì chủ thể thành lập công ty liên doanh có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Và chủ thể thành lập công ty liên doanh phải không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như cán bộ, công chức, viên chức, người đang chịu trách nhiệm hình sự, người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ; người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vị của mình…
 • Thứ hai là điều kiện về tài chính của nhà đầu tư thành lập công ty liên doanh. Cụ thể là nhà đầu tư thành lập công ty liên doanh phải có năng lực về tài chính tương ứng với số vốn cam kết đầu tư.
 • Thứ ba là điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty liên doanh. Cụ thể công ty liên doanh phải đăng ký ngành nghề được pháp luật cho phép kinh doanh tại Việt Nam và không được kinh doanh ngành nghề pháp luật cấm hay hạn chế kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

NHỮNG KINH NGHIỆM KHI THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Từ thủ tục thành lập công ty liên doanh có thể rút ra các kinh nghiệm khi thành lập công ty liên doanh như sau:

 • Kinh nghiệm đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu rõ thế nào là khái niệm công ty liên doanh. Đối với bất cứ một nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp nào làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng phải hiểu và nắm rõ được khái niệm này là gì. Hiểu một cách đơn giản công ty liên doanh chính là sự liên kết hai hay nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên một hợp đồng hoặc hiệp định ký kết với một công ty nước ngoài.
 • Tiếp theo, đó là hiểu rõ về ưu điểm và hạn chế của công ty liên doanh. So với những loại hình công ty khác hiện nay thì công ty liên doanh mang lại những ưu thế hơn hẳn. Không còn gò bó trong khuôn khổ phát triển ở trong nước, loại hình công ty này giúp chúng ta có thể kết nối với những đối tác nước ngoài, từ đó sẽ dễ dàng tiếp cận cũng như học hỏi được những thành tựu khoa học, trình độ quản lý của nước bạn. Ngoài ra, khi hợp tác với những công ty nước ngoài, bên cạnh việc được phân chia tỷ lệ góp vốn theo một tỷ lệ nhất định thì nó còn đem lại một khả năng thành công cao hơn, giúp cho công việc phát triển và thuận tiện hơn.
 • Và khi thành lập công ty liên doanh, một kinh nghiệm cần chú ý đó là nắm rõ các thủ tục thành lập công ty liên doanh và quy định pháp luật liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của công ty liên doanh. Bất cứ một loại hình công ty nào cũng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những thủ tục và điều lệ chung được đặt ra. Và công ty liên doanh không nằm ngoài trong số đó.
 • Được thành lập dựa theo hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn cho nên khi tham gia vào loại hình công ty này thì mỗi bên liên doanh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong phần vốn mà mình đóng góp vào vốn pháp định của công ty. Bên cạnh các điều kiện để thành lập thì công ty liên doanh với nước ngoài còn phải đáp ứng thêm một số yêu cầu theo cam kết WTO khi muốn gia nhập tổ chức thương mại thế giới.

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Câu hỏi 01. Công ty liên doanh được hiểu là công ty có bao nhiêu phần trăm vốn nước ngoài?

Pháp luật không có quy định về công ty liên doanh, tuy nhiên, trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cùng nhà đầu tư Việt Nam dù tỷ lệ % là bao nhiêu vẫn được hiểu là công ty liên doanh.

Câu hỏi 02. Thành lập công ty liên doanh ngay từ đầu có phải trải qua các hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hay không?

Công ty liên doanh có thể thành lập ngay từ đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100% hoặc thông qua hình thức góp vốn vào doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam.

Câu hỏi 03. Công ty liên doanh có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty liên doanh thì sẽ có 02 trường hợp:

 • Thứ nhất đó là: Trường hợp công ty liên doanh thành lập mới ngay từ đầu thì sẽ có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thứ hai đó là: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam thì không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Câu hỏi 04. Thời hạn hoạt động của công ty liên doanh là bao lâu?

Cũng như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn hoạt động của công ty liên doanh cũng sẽ được chia làm 02 trường hợp:

 • Thứ nhất đó là, trường hợp công ty liên doanh thành lập mới ngay từ đầu, thời hạn của công ty liên doanh được thể hiện trên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thứ hai đó là, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam thì thời hạn quy định tại Điều lệ công ty đã đăng ký, thông thường trường hợp này công ty đăng ký vô thời hạn.

NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH TẠI LUẬT NGUYỄN

 • Dịch vụ trọn gói – giá cả hợp lý
 • Đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm
 • Thời gian thành lập công ty liên doanh nhanh chóng
 • Cam kết chất lượng – Uy tín

Trên đây là bài viết của Luật Nguyễn ACE về vấn đề “Thủ tục thành lập công ty liên doanh”. Nếu quý khách hàng, quý bạn đọc còn băn khoăn về vấn đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp chi tiết. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm vui và sự thành công của chúng tôi.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *