Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Nền kinh tế Việt Nam mở cửa nên đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nhiều. Pháp lý về doanh nghiệp này được chú trọng ngay từ bước khởi đầu. Hãy cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu về “Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài”.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Đối với từng loại hình doanh nghiệp mà có hồ sơ đăng ký thành lập khác nhau. Ví dụ chủ thể thành lập lựa chọn thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài thì hồ sơ thành lập sẽ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài, điều lệ này sẽ được Luật Nguyễn ACE tư vấn xây dựng sao cho phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế;
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác nếu cá nhân là cổ đông của công ty;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư mà nhà đầu tư xin cấp theo như đã nói ở trên.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài
Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài cho Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
 • Bước 3: Sau 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp GCN đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài nếu như hồ sơ hợp lệ.

Đó là một số thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài bạn cần lưu ý để hạn chế những thiếu sót xảy ra trong quá trình khiến cho thủ tục của bạn mất thời gian hơn.

THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Không phải tất cả các dự án đều phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh, chỉ các dự án sau nhà đầu tư mới phải thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư cấp tỉnh:

 • Dự án đầu tư đó được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không mà thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm các tài liệu, văn bản như sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo biểu mẫu quy định;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư (cá nhân)/GCN thành lập hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư (tổ chức);
 • Đề xuất của dự án đầu tư;
 • Bản sao của BCTC 2 năm gần nhất/Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nếu như không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
 • Nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì phải có văn bản giải trình về công nghệ đó;
 • Hợp đồng BCC trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục thành lập công ty vốn 100 nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 nếu dự án của dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 • Các tài liệu tương tự đăng ký chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Văn bản đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án;
 • Văn bản đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên,…
 • Dự án đầu tư cần di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo biểu mẫu quy định;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư (cá nhân)/GCN thành lập hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư (tổ chức);
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao của BCTC 2 năm gần nhất/Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nếu như không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 • Nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì phải có văn bản giải trình về công nghệ đó
 • Hợp đồng BCC trong trường hợp dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

 • 5 – 20 ngày tùy từng dự án đầu tư (dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án không thuộc diện phải  xin chấp thuận chủ trương đầu tư)

ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Thứ nhất là về chủ sở hữu phải có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

 • Đây là đặc điểm nổi bật và quan trọng nhất để phân biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước
 • Quốc tịch là căn cứ để xác định một cách chính xác đó có phải nhà đầu tư nước ngoài không

Thứ hai là về cấu trúc vốn – có sở hữu vốn của đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đó

 • Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là 100%
 • Việc đầu tư vốn của nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện để có thể thực hiện các mục tiêu đầu tư để ra và nắm quyền quản trị cũng như chịu trách nhiệm nghĩa vụ tại doanh nghiệp có vốn nước ngoàI.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100 VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI LUẬT NGUYỄN ACE

 • Hỗ trợ khách hàng xin chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Soạn hồ sơ và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Trên đây là những nội dung về thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài mà Luật Nguyễn ACE đã cung cấp đến bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục trên, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhé.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *