Có Mấy Loại Hình Doanh Nghiệp Theo Pháp Luật Mới Nhất

Khi thành lập doanh nghiệp thì chủ sở hữu, các cá nhân thường có những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến các vấn đề trước khi thành lập doanh nghiệp. Cụ thể đó là nên thành lập loại doanh nghiệp nào, hiện nay có mấy loại hình doanh nghiệp, ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp phổ biến là gì,… Bài viết dưới đây, Luật Nguyễn ACE sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi “Có mấy loại hình doanh nghiệp”.

CÓ MẤY LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Để trả lời câu hỏi “có mấy loại hình doanh nghiệp” thì theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì có 05 loại hình doanh nghiệp chính. Cụ thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Có mấy loại hình doanh nghiệp
Có mấy loại hình doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp…
 • Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu góp vốn để thành lập. Tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó pháp luật quy định thành viên có thể là cá hoặc tổ và số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân. Đối với việc huy động vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn không được huy động bằng cách phát hành cổ phiếu. Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Và bên cạnh thành viên hợp danh thì công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn, nhưng loại thành viên này không bắt phải có trong công ty. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty (nếu có) trong quá trình hoạt động…
 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và cá nhân đó tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân…
Số lượng thành viên các loại hình doanh nghiệp
Số lượng thành viên các loại hình doanh nghiệp

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi biết được có mấy loại hình doanh nghiệp thì trước khi thành lập doanh nghiệp chủ sở hữu, các cá nhân sẽ quan tâm đến ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  ƯU ĐIỂM  NHƯỢC ĐIỂM 
CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Rủi ro của các cổ đông không cao vì các cổ đông trong công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty (nếu có).
 • Nhiều người có thể cùng góp vốn vào công ty do cơ cấu vốn của công ty linh hoạt.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần lớn thông qua việc chào bán cổ phần, cổ phiếu.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty tương đối dễ.
 • Số lượng cổ đông lớn nên việc quản lý và điều hành phức tạp.
 • Việc thành lập quản lý công ty phức tạp do bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật chặt chẽ.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản.
 • Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty do chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định.
 • Về vấn đề huy động vốn thì công ty có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn.
 • Việc huy động vốn của công ty bị hạn chế do chỉ có một thành viên và công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 
 • Người góp vốn ít rủi ro do thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp do số lượng thành viên công ty không nhiều và thường là người quen biết, tin cậy nhau.
 • Để huy động vốn thì công ty được phép phát hành trái phiếu…
 • Thường chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật.
 • Không được phát hành trái phiếu dẫn đến việc huy động vốn của công ty bị hạn chế
CÔNG TY HỢP DANH 
 • Các thành viên hợp danh liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty nên tạo được sự tin cậy cho khách hàng, đối tác.
 • Do số lượng thành viên ít nên việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp…
 • Rủi ro của các thành viên cao do liên đới chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào…
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
 • Doanh nghiệp tư nhân luôn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro cao…

Trên đây là bài viết của Luật Nguyễn ACE về vấn đề “Có mấy loại hình doanh nghiệp”. Nếu Quý bạn đọc, Quý khách hàng còn băn khoăn, thắc mắc về vấn đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *