Kế toán tổng hợp là gì? Công việc kế toán tổng hợp cần biết

Kế toán tổng hợp được đánh giá là một công việc có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp. Vậy công việc của kế toán tổng hợp là gì mà lại có vai trò quan trọng như vậy? Cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu về công việc kế toán tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Thế nào là kế toán tổng hợp?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Kế toán năm 2015 thì kế toán ở mỗi đơn vị kế toán bao gồm: kế toán tài chính và kế toán quản trị. Theo đó, khi thực hiện các công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị thì đơn vị kế toán phải thực hiện các công việc kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:

 • Đối với công việc kế toán tổng hợp: thực hiện thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Kế toán tổng hợp được thực hiện trên cơ sở của các thông tin, số liệu của kế toán chi tiết;
 • Đối với công việc kế toán chi tiết: thực hiện thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Số liệu của kế toán chi tiết phải khớp với số liệu của kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

Từ những phân tích về quy định trên có thể hiểu Kế toán tổng hợp là một vị trí việc làm của người chịu trách nhiệm chung về số liệu, dữ liệu chi tiết đến tổng hợp của các loại tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Do đó có thể khẳng định kế toán tổng hợp là một vị trí, một bộ phận có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong doanh nghiệp. Đây là bộ phận giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về tài chính và còn có vai trò tham mưu, tư vấn cho doanh nghiệp trong hoạt động tài chính của mình.

Thế nào là kế toán tổng hợp?

Thế nào là kế toán tổng hợp?

Với khối lượng công việc khổng lồ nên để có thể thực hiện công việc kế toán tổng hợp thì người làm nghề kế toán cần phải đảm bảo kiến thức, trình độ và kỹ năng vững chắc. Đây là những yếu tố bắt buộc và cần có ở một người làm công việc kế toán tổng hợp. Do đó, hãy trang bị cho bản thân đầy đủ các yếu tố trên trước khi bạn muốn ứng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp của doanh nghiệp.

Xem thêm: Có nên thuê dịch vụ kế toán ngoài hay không?

Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Như đã phân tích, kế toán tổng hợp là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Đây là công việc mang tính chất tỉ mỉ, chính xác và bao quát. Kế toán tổng hợp phải thực hiện tổng kết tất cả các công việc của những kế toán khác. Do đó, công việc kế toán tổng hợp cũng được thực hiện theo thứ tự: hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Cụ thể như sau:

Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Thứ nhất, công việc kế toán tổng hợp hàng ngày

 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác (như: kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán theo dõi hàng tồn kho,…) bằng cách điều phối các hoạt động trong bộ phận và giải đáp thắc mắc xoay quanh công việc;
 • Thu thập, tổng hợp, xử lý, nhập thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày;
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho, giá nhập kho,… tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho;
 • Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, khấu hao, tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thuế GTGT, các tài khoản khác,…;
 • Theo dõi và quản lý công nợ, khấu hao, thanh lý của doanh nghiệp.

Thứ hai, công việc kế toán tổng hợp hàng tháng:

 • Theo dõi, giám sát số liệu sản phẩm trên báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức giá trị sản phẩm;
 • Tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN…;
 • Đối chiếu, kiểm tra và cung cấp số liệu chi tiết các khoản trả trước, trích trước, phân bổ hàng tháng;
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển để đưa vào báo cáo kết quả kinh doanh;
 • Lập các Báo cáo thuế theo quy định pháp luật;
 • Theo dõi và đối chiếu, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, thuế TNDN,…;
 • Lập các Báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý, giám đốc như.

Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Xem thêm: Báo giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Luật Nguyễn ACE

Thứ ba, công việc kế toán tổng hợp hàng quý:

 • Kế toán tổng hợp lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý nếu doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 50 tỷ VNĐ;
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý;
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý;
 • Tổng hợp các số liệu hạch toán từ các tài khoản phải thu, phải trả, tính giá thành xuất kho, tính giá vốn hàng bán, tính các khoản thuế bắt buộc phải nộp, lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản;
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán chi tiết, sổ cái.

Thứ tư, công việc kế toán tổng hợp hàng năm:

 1. Công việc kế toán tổng hợp giai đoạn đầu năm:
 • Nộp tiền Lệ phí môn bài (đối với những doanh nghiệp đang hoạt động)
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài theo quy định (Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập);
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển khoản lãi lỗ của năm tài chính cũ; Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
 1. Công việc kế toán tổng hợp giai đoạn cuối năm:
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán;
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và cân đúng với các số liệu trong báo cáo chi tiết;
 • Lập bảng cân đối số nghiệp vụ phát sinh tài khoản năm để đưa lên các báo cáo;
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN, thuế GTGT;
 • Lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị, lập báo cáo kết quả kinh doanh,…;
 • In sổ sách theo quy định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo xuất nhập tồn kho, sổ chi tiết, phiếu thu chi,..)

Trên đây là những công việc mà kế toán tổng hợp phải thực hiện để bảo đảm tốt hoạt động tài chính và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với Nhà nước. Nếu quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, liên hệ ngay với Luật Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện các công việc nêu trên một cách nhanh chóng và chính xác theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp có nên sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp thuê ngoài?

Kế toán tổng hợp là một công việc khó và đặt ra yêu cầu cao đối với người làm công việc kế toán tổng hợp. Do đó mà nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa thuê nhân sự làm công việc kế toán tổng hợp hay sử dụng dịch vụ kế toán thuế ngoài. 

Doanh nghiệp có nên sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp thuê ngoài?

Doanh nghiệp có nên sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp thuê ngoài?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong công việc kế toán thuế, Luật Nguyễn nhận thấy việc sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp thuế ngoài là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Cụ thể hơn, việc sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp thuê ngoài mang đến những giá trị hữu ích sau cho doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian tuyển dụng nhân sự và giảm khoản chi trả tiền lương cho nhân sự làm công việc kế toán tổng hợp;
 • Giúp doanh nghiệp mới thành lập còn ít kinh nghiệm nhanh chóng ổn định hoạt động và làm tốt những công việc liên quan đến kế toán;
 • Giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc chính xác và đúng thời gian theo quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra một số tiền dịch vụ không quá đắt đỏ nhưng được hỗ trợ dịch vụ kế toán trọn gói,..

Hy vọng, qua bài chia sẻ bạn đã biết được những nhiệm vụ, công việc của kế toán tổng hợp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ công việc kế toán tổng hợp nhanh chóng, kịp thời với giá thành rẻ nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất cho quý doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *