Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Chứng khoán là một ngành được du nhập vào Việt Nam ngày càng phổ biến. Thị trường chứng khoán năm 2022 có rất nhiều biến động, thậm chí là suy thoái. Đối với công ty chứng khoán, từ ngày chuẩn bị thành lập, xin giấy phép kinh doanh,… thì càng cần chú ý về quy chế pháp lý để tránh sự rủi ro sau này. Dưới đây, Luật Nguyễn ACE xin cung cấp tới bạn đọc tổng quát kiến thức pháp lý về các điều kiện thành lập công ty chứng khoán.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Theo điều 74 Luật Chứng khoán 2019, để thành lập công ty chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện sau đây.

Thành lập công ty chứng khoán với các ngành nghề là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dó đó, doanh nghiệp cần đáp những điều kiện về vốn khi thành lập công ty chứng khoán cụ thể như sau theo quy định tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP và Nghị định 86/2016/NĐ-CP:

 • Tư vấn đầu tư chứng khoán cần đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng Việt Nam.
 • Môi giới chứng khoán cần đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 25 tỷ đồng Việt Nam.
 • Tự doanh chứng khoán cần đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán cần đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu 165 tỷ đồng Việt Nam.
 • Việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng tiền Việt Nam.
Điều kiện thành lập công ty chứng khoán
Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN

 • Thứ nhất, cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn vào công ty chứng khoán là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật chứng khoán 2019.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 • Phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty ;
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỀ NHÂN SỰ

Có  tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép thành lập.

Có tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

Ngoài ra tổng giám đốc/giám đốc công ty chứng khoán cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Không đang trong quá trình bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán do vi phạm pháp luật.
 • Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.
 • Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ để phù hợp với hoạt động của công ty chứng khoán.
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cũng như thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ vào doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Theo Điều 80 Luật Chứng khoán 2019 thì điều lệ công ty chứng khoán phải đảm bảo những điều kiện sau:

 • Điều lệ công ty chứng khoán có nội dung phù hợp với quy định pháp luật.
 • Điều lệ phải được đăng tải toàn bộ Điều lệ trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY

Khi công ty cảm thấy rằng mình đủ điều kiện thành lập công ty chứng khoán thì sẽ nộp hồ sơ thành lập và cấp phép hoạt động với danh mục những giấy tờ tại điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ – CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán sau đây:

Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán
Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán

Giấy đề nghị thành lập công ty chứng khoán theo Mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Với từng loại hình sẽ có giấy tờ khác nhau:

 • Nếu là công ty cổ phần/TNHH 2 thành viên trở lên/công ty hợp danh: Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông/thành viên dự kiến góp vốn.
 • Nếu là công ty TNHH 1 thành viên/doanh nghiệp tư nhân: Quyết định của chủ sở hữu công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở kinh doanh của công ty kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở và bản thuyết minh cơ sở vật chất tại địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Danh sách nhân sự, bản khai thông tin cá nhân kèm theo lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty/Tổng giám đốc được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.
 • Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán, cụ thể tại điểm a,b,c khoản 5 Điều 176 Nghị định này.
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro trong cơ cấu và quá trình hoạt động của công ty.
 • Dự thảo Điều lệ công ty (cần đáp ứng điều kiện như đã nêu trên).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, công ty sẽ tiến hành thực hiện thủ tục các bước theo tại Nghị định 155/2020/NĐ này và Luật Chứng khoán 2020.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *