Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Một trong những loại hình công ty phổ biến hiện nay không thể không kể đến công ty liên doanh. Vậy điều kiện thành lập công ty liên doanh là gì? Để hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây Luật Nguyễn ACE sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về “Điều kiện thành lập công ty liên doanh”.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH

KHÁI NIỆM CÔNG TY LIÊN DOANH

Hiểu một cách đơn giản công ty do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc trên cơ sở hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với công ty có vốn đầu tư hợp tác với công ty Việt Nam, hoặc với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh được gọi là công ty liên doanh.

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty liên doanh không phải là một loại hình công ty được ghi nhận bởi Luật Doanh nghiệp. Loại hình công ty liên doanh có thể được thành lập dưới hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI

Trên thực tế, các hình thức thức hợp tác đầu tư liên doanh với nước ngoài bao gồm:

  • Thứ nhất đó là thành lập mới tổ chức kinh tế mới có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
  • Thứ hai đó là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam đã tồn tại.
Công ty liên doanh
Công ty liên doanh

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Theo quy định của pháp luật hiện hành để thành lập công ty liên doanh thì doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể về điều kiện thành lập công ty liên doanh như sau:

ĐIỀU KIỆN VỀ CHỦ THỂ THÀNH LẬP CÔNG TY

Về chủ thể thành lập công ty liên doanh thì thành viên hoặc cổ đông góp vốn của công ty phải bao gồm ít nhất 02 bên, đó là nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Thành viên hoặc cổ đông ở đây có thể là cá nhân hoặc pháp nhân và theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì không thuộc các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp, cụ thể tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nếu thành viên là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không trong thời gian tranh chấp hình phạt tù hoặc các hình phạt hành chính khác theo quy định. Và nếu là pháp nhân thì phải được thành lập một cách hợp pháp và vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY

Về tài chính của nhà đầu tư thành lập công ty liên doanh thì nhà đầu tư phải có năng lực tài chính tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án (chủ đầu tư có khả năng chi trả đối với số vốn của mình đã cam kết).

ĐIỀU KIỆN VỀ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Về ngành nghề kinh doanh của công ty liên doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề được pháp luật Việt Nam cho phép kinh doanh tại Việt Nam và không kinh doanh ngành nghề thuộc ngành nghề bị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh
Điều kiện thành lập công ty liên doanh

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH

Đối với trường hợp thành lập thành lập mới tổ chức kinh tế mới có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm các bước:

  • Bước 1: Doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
  • Bước 2: Doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
  • Bước 3: Doanh nghiệp xin giấy phép con, cụ thể đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để nhận các loại giấy phép con để được kinh doanh.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam đã tồn tại thì thủ tục thành lập công ty liên doanh bao gồm các bước:

  • Bước 1: Nhà đầu tư phải đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
  • Bước 2: Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi Công ty liên doanh dự kiến đặt trụ sở.
  • Bước 3: Doanh nghiệp xin giấy phép con, cụ thể đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để nhận các loại giấy phép con để được kinh doanh.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Trên đây là bài viết của Luật Nguyễn ACE về “Điều kiện thành lập công ty liên doanh”. Nếu Quý khách hàng, Quý bạn đọc còn băn khoăn về vấn đề này hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *