Quy trình nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng chi tiết nhất

Giải thể là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp được pháp luật ghi nhận. Doanh nghiệp muốn giải thể phải thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện mà pháp luật doanh nghiệp quy định. Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng có được không? Bài viết sau đây Luật Nguyễn ACE sẽ hướng dẫn quý bạn đọc thực hiện nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng - Luật Nguyễn ACE

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng – Luật Nguyễn ACE

Pháp luật quy định như thế nào về giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là một cách thức làm chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp hay của một pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được giải thể và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật doanh nghiệp quy định.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, việc giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan. Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Dân sự năm 2015 và khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp/pháp nhân bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Theo quy định của Điều lệ;
 • Kết thúc thời gian hoạt động theo quy định đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn hoạt động;
 • Theo quyết định/nghị quyết của chủ doanh nghiệp, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hay Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định khác);
 • Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp thuộc những trường hợp nêu trên chỉ được giải thể khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Xem thêm: Điều kiện, Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Điều kiện giải thể doanh nghiệp hiện nay

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký giải thể và nộp hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại thì việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đã có thể thực hiện qua mạng thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ ). 

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Với kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ khách hàng trong việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng, Luật Nguyễn ACE xin hướng dẫn quý doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể trực tuyến theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Bước 2: Đăng nhập vào Cổng thông tin bằng tài khoản đã sử dụng trước đó để đăng ký thành lập doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ trên hệ thống.

Bước 3: Tại Trang chủ của Cổng thông tin, chựa chọn mục “Đăng ký doanh nghiệp”. 

Bước 4: Lựa chọn phương thức nộp hồ sơ:

Tại phần “Lựa chọn phương thức nộp hồ sơ” sẽ hiển thị hai lựa chọn:

 • Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng;
 • Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Do thực hiện bằng tài khoản đã đăng ký kinh doanh trước đó nên quý doanh nghiệp lựa chọn hình thức “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh” rồi sau đó chọn “Tiếp tục”.

Bước 5: Lựa chọn loại dịch vụ cần đăng ký trực tuyến:

Sau khi thực hiện xong bước 4 thì màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn đăng ký trực tuyến như: Thành lập doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc; Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc.

Tại mục này, quý doanh nghiệp lựa chọn “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc” rồi sau đó chọn “Tiếp theo”.

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 6: Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký:

Trên màn hình sẽ hiển thị các thông tin về doanh nghiệp/ đơn vị chủ quản cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký. Từ những thông tin yêu cầu trên màn hình, quý doanh nghiệp sẽ nhập thông tin của doanh nghiệp cần đăng ký giải thể, bao gồm các thông tin như:

 • Mã số doanh nghiệp;
 • Mã số nội bộ trong hệ thống.

Sau khi điền đủ thông tin thì chọn “Tiếp theo”.

Bước 7: Nhập thông tin về vai trò của người nộp hồ sơ và thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tại phần này, người nộp hồ sơ tuỳ thuộc vào vai trò của mình sẽ lựa chọn vai trò của người nộp hồ sơ có thể là “Người được uỷ quyền” hoặc “Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp”.

Sau đó, người nộp hồ sơ sẽ điền đầy đủ thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên Cổng thông tin như:

 • Số Giấy tờ pháp lý của người đó được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Email;
 • Số điện thoại.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên thì người nộp hồ sơ lựa chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 8: Chọn loại hình đăng ký thay đổi:

Tại mục lựa chọn loại đăng ký thay đổi sẽ hiển thị các nội dung như: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi, Hoạt động trở lại, Giải thể,…

Tại đây người nộp hồ sơ lựa chọn mục “Giải thể” và chọn “Tiếp theo” để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 9: Người nộp hồ sơ kiểm tra thông tin chờ xác nhận được hiển thị trên màn hình:

Sau khi thực hiện xong bước 8 thì màn hình Cổng thông tin điện tử sẽ hiển thị những thông tin đăng ký giải thể doanh nghiệp mà người nộp hồ sơ đã điền. Người nộp hồ sơ sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã điền cũng như tài liệu đính kèm tương ứng.

Nếu có thông tin chưa hợp lệ thì chọn “Trở về” để chỉnh sửa lại thông tin. Nếu thông tin đã hợp lệ thì lựa chọn “Bắt đầu” để tiếp tục đăng ký giải thể doanh nghiệp. Sau đó trạng thái của hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp được chuyển thành đã lưu.

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 10: Nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Sau khi lựa chọn “Bắt đầu” thì người nộp hồ sơ bắt đầu nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp. Màn hình sẽ hiển thị thông tin “Khối dữ liệu” bao gồm các mục: “Chấm dứt hoạt động”, “Thông tin ủy quyền”,  “Người nộp hồ sơ” và “Người ký”. Theo đó, người nộp hồ sơ lựa chọn mục “Chấm dứt hoạt động”.

Sau khi chọn mục “Chấm dứt hoạt động” thì nhập các thông tin về việc chấm dứt hoạt động được hiển thị trên màn hình như:

 • Loại hình chấm dứt hoạt động;
 • Lý do giải thể.

Sau đó bấm “Lưu” thông tin để chuyển sang bước điền thông tin người ký.

Bước 11: Điền thông tin người nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ sẽ điền thông tin của người liên hệ theo các yêu cầu của hệ thống như:

 • Họ và tên;
 • Loại giấy chứng thực cá nhân;
 • Số Giấy chứng thực cá nhân;
 • Ngày cấp, nơi cấp giấy;
 • Thông tin về địa chỉ liên hệ;
 • Thông tin liên hệ.

Sau khi điền xong các thông tin trên thì sẽ chọn “Lưu” để chuyển sang bước tiếp theo.

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 12: Điền thông tin người ký hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Sau khi thực hiện xong bước 11 thì người nộp hồ sơ chọn mục “Người ký/ xác nhận”. Sau đó, người nộp hồ sơ sẽ điền email của người ký/ xác nhận ở mục “Tìm kiếm email” và hệ thống sẽ tự động điền thông tin của người ký/ xác nhận như họ và tên của cá nhân có trách nhiệm ký hồ sơ.

Sau đó, người nộp hồ sơ sẽ điền thông tin tương ứng của người có trách nhiệm ký hồ sơ theo các mục được hiển thị trên màn hình

Bước 13: Kiểm tra lại thông tin hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Sau khi hoàn tất việc khai thông tin hồ sơ thì người nộp hồ sơ kiểm tra lại tất cả các thông tin đăng ký giải thể doanh nghiệp đã điền.

Nếu trong trường hợp thông tin không hợp lệ thì hệ thống sẽ in đỏ và báo lỗi để người nộp hồ sơ có thể dễ dàng điều chỉnh. Nếu thông tin chính xác, hoàn chỉnh thì sẽ hiển thị màu xanh lá cây.

Bước 14: Tải văn bản đính kèm hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Người nộp hồ sơ sẽ chọn mục “Văn bản đính kèm” để thêm file tài liệu. Các văn bản đính kèm là các văn bản được quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Ngoài ra, người nộp hồ sơ còn phải đính kèm Giấy ủy quyền (nếu người thực hiện không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty) và Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản sao y chứng thực).

Người đăng ký giải thể lựa chọn số tài liệu và chọn “Lưu” sau khi hoàn tất quá trình tải file tài liệu đính kèm.

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 15: Chuẩn bị hồ sơ:

Sau khi thực hiện điền tất cả các thông tin theo các bước trên thì người nộp hồ sơ chọn nút “Chuẩn bị” hệ thống sẽ tự động chọn Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp yêu cầu. Phòng Đăng ký kinh doanh được lựa chọn là phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hoàn chỉnh thì người nộp hồ sơ chọn “Xác nhận” để hoàn thành việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng. Sau đó hồ sơ được chuyển trạng thái là “Đã chuẩn bị”.

Bước 16: Ký xác thực để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ.

Bước 17: Chọn “Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD” sau khi ký.

Bước 18: Hoàn tất quá trình nộp hồ sơ, hồ sơ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi”.

Trên đây là các bước mà quý doanh nghiệp cần thực hiện khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng. Nếu quý doanh nghiệp còn băn khoăn hay chưa hiểu hết về việc thao tác các bước trên thì hãy liên hệ ngay với Luật Nguyễn ACE để được tư vấn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ qua mang theo sự uỷ quyền của quý doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *